THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ 02B CHUNG CƯ GEMEK II

KHÔNG GIAN ẤN TƯỢNG BỞI SỰ ĐƠN GIẢN ĐẾN TINH TẾ

Chất liệu chủ đạo: Gỗ công nghiệp An Cường
N-ONE VIỆT bảo hành bảo trì sản phẩm trong 6 năm

Dự án đã thực hiện

  • TỔNG THỂ CĂN HỘ 02 AN BÌNH CITY

  • TỔNG THỂ CĂN HỘ 12 A8 AN BÌNH CITY - CÔ HƯỜNG

  • TỔNG THỂ CĂN HỘ 07 AN BÌNH CITY - CHỊ QUỲNH ANH

  • TỔNG THỂ CĂN HỘ 04 A6 AN BÌNH CITY - ANH VIỆT ANH

Xem thêm