Góc không gian Coffee Five star Kim Giang LUXURY COFFE

Một số hình ảnh của quán coffe LUXURY COFFE được thiết kế và hoàn thiện bởi N-one Việt.

 

Dự án đã thực hiện

  • TỔNG THỂ CĂN HỘ 6TH ELEMENT - CHỊ HỒNG

  • TỔNG THỂ CĂN HỘ XX11 - FLORENCE MỸ ĐÌNH

  • TỔNG THỂ CĂN HỘ ELEMENT - CHỊ HỒNG

  • TỔNG THỂ CĂN HỘ 05 - FLORENCE MỸ ĐÌNH

Xem thêm